Carinski postopki PE TLS OBREŽJE – Vrata na Balkan

Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo RS je na slovenskem avtocestnem omrežju delež tujega tovornega prometa približno 80 odstotkov. Tako v Sloveniji kot drugod v Evropi, še zlasti na glavnih evropskih koridorjih, cestni tovorni promet narašča. V Evropski uniji je trend rasti okoli pet odstotkov na leto, pri nas od dva do tri odstotke. Cestni tovorni promet je v EU liberaliziran in zanj ne veljajo posebne omejitve.

Slovenija ima strateško lego. Z vzpostavitvijo avtocestnega križa je pot olajšala predvsem tranzitnemu tovornemu prometu med vzhodom in zahodom ter med severom in jugom. Ker je tovornega prometa vsako leto več, se temu neprestano prilagaja tudi logistično podjetje T.L. Sirk. Že 14. leto imajo svojo poslovno enoto na Obrežju, glavnem cestno tovornem prehodu iz Slovenije na Hrvaško ter naprej v države na Balkanu. Dnevno tu prečka mejo ogromno tovornih vozil, v njihovih dveh pisarnah pa dnevno opravijo približno 100 različnih carinskih postopkov.

Najpogosteje gre za uvozno in izvozno carinjenje ter tranzicijsko dokumentacijo – tranzitni postopek  omogoča, da se blago prepelje med dvema krajema na carinskem območju, ali med več državami, udeleženimi v tranzitnem postopku, ne da bi bilo treba za blago plačati uvozne dajatve.
Obstajata dve vrsti tranzitnih postopkov:


Postopek T1 se uporablja za zunanji tranzitni postopek EU, na primer: blago iz ene od držav EU je namenjeno v Turčijo, v PE TLS Obrežje opravijo izvozno carinjenje in uredijo dokument T1 z namembno carinarnico v Turčiji. Dokument T1 se zaključi, ko je blago uvozno ocarinjeno tudi v Turčiji. Prevoznik tako pridobi prvi dokument T1 v pisarni na Obrežju, z njim pa lahko vstopa skozi vse tranzitne države (od Srbije, Bolgarije ali Severne Makedonije do Turčije ali prek Grčije v Turčijo).


Postopek T2 pa se uporablja za notranji tranzicijski postopek EU, na primer: blago je namenjeno iz Španije v Bolgarijo ali Grčijo (iz države EU v EU skozi tretje države) v PE TLS Obrežje uredijo dokument T2, s katerim tovorno vozilo lahko vstopa v Srbijo in nato v Bolgarijo. Če je blago namenjeno v Grčijo, dokument T2 dokument velja tako za tranzit prek Srbije in Severne Makedonije, zaključi pa se ob vstopu blaga v Grčijo.

Pri tovoru, ki prispe iz tretjih držav ali tretjih ozemelj, ki niso del carinskega območja EU, na carinsko območje EU, morajo biti ob uvozu opravljene vse carinske formalnosti – to so postopki uvoznega carinjenja, kjer se obračunajo carinske dajatve, DDV in druge pristojbine, ki so predpisane za sprostitev določenega blaga v prost promet.


Tu obstajata dve vrsti uvoznih postopkov:
Postopek 40 –  je carinski postopek sprostitve blaga v prost promet, ko to ni oproščeno plačila DDV-ja v Sloveniji (za slovenska podjetja).

Postopek 42 – je carinski postopek sprostitve blaga v prost promet in velja za blago, ki je oproščeno DDV-ja v okviru davčne dobave v drugo državo članico. (za vsa podjetja iz EU ) Podjetju torej, ki ima sedež, denimo v Franciji, lahko v PE TLS Obrežje blago uvozno ocarinijo po postopku 42, vozilo pa gre v razklad, naprej, v drugo državo članico EU, le v Sloveniji ne sme ostati. Na primer: podjetje, ki ima sedež v Avstriji, blago kupi od dobavitelja iz Turčije in ga proda v Italijo. V PE Obrežje opravijo uvozno carinjenje po postopku 42 in vozilo pošljejo v razklad neposredno v Italijo.


V Slovenijo se iz držav izven EU, najpogosteje uvažajo lesna kuriva (drva, peleti in briketi za ogrevanje), gradbeni material in sončnične tropine iz Bosne in Hercegovine, zamrznjeno sadje iz Srbije, ter svežo zelenjavo in sadje iz Albanije in Turčije. Iz Slovenije na Balkan pa še vedno največ izvažamo rabljena osebna vozila in različne kmetijske priključke, predvsem v BIH in na Kosovo. V PE TLS Obrežje veliko carinijo tudi pnevmatike in rezervne dele za osebna in tovorna vozila ter talne obloge z materialom za montažo.

Cestni tovorni promet ima pred drugimi vrstami transporta številne prednosti. Ena najpomembnejših je dostava blaga. Tovorna vozila blago naložijo pri pošiljatelju in ga lahko dostavijo do vrat prejemnika. Letalski, pomorski in železniški promet tega ne omogočajo.

Ker so v tovornem prometu dolge čakalne dobe, predvsem v in iz EU, še vedno velika težava, je PE TLS Obrežje naredila korak naprej ter prilagodila delovni čas svoje poslovalnice in carine.  Nikjer v Sloveniji carina ali katera druga špedicija ne obratuje non stop, 24/7. Kadarkoli tovorno vozilo prispe na Obrežje, ga ocarinijo in lahko takoj nadaljuje pot. Carinski postopki v njihovi PE trajajo približno 10 minut. Vsi zaposleni so strokovno usposobljeni ter imajo licence za opravljanje carinskih postopkov.


Za vse informacije so vam na voljo:
+386 7 49 95 000
PE Obrežje 79, SI-8261 Jesenice na Dolenjskem
spedicija@tls.si
 

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se