Carinski postopki pri uvozu/izvozu blaga iz/v države Zahodnega Balkana

Države Zahodnega Balkana – Srbija, BIH, Makedonija, Kosovo, Črna gora in druge, imajo od leta 2007 status prosilk za članstvo v EU. Zanje zato pri uvozu in izvozu pošiljk ne velja enaka zakonodaja kot pri državah članicah EU. Če so države članice EU v preteklosti poenotile in ukinile medsebojne carine in carinske formalnosti, so t.i. države tretjega sveta še vedno podvržene strožjim carinskim predpisom in postopkom.
 

V današnjem članku podrobneje opisujemo carinske postopke pri uvozu in izvozu blaga v države Zahodnega Balkana, prednosti in slabosti teh postopkov ter obveznosti uvoznika/izvoznika, prevoznika in špediterja v omenjenih carinskih postopkih.
 

Uvozno carinjenje

Za uvozno carinjenje blaga se uporablja carinski postopek 40. Ta pomeni sprostitev blaga v prost promet za domačo uporabo ob plačilu carinskih dajatev, DDV-ja in drugih dajatev (kmetijske dajatve, trošarine, DMV).
 

Če se pošiljka uvozno carini na ozemlju države, v katero je namenjena, se morajo ob sprostitvi v prost promet plačati vse dajatve, da bi uvoznik lahko prosto razpolagal z blagom.
 

V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se lahko ocarinijo po znižani stopnji – stopnji prosto. To pomeni, da zanje ni potrebno plačati carinskih dajatev, ampak se ob uvozu poravna samo DDV.

Preferencialno poreklo se lahko dokazuje na različne načine:

·         z obrazcem EUR.1,

·         z izjavo izvoznika na računu ali

·         z izjavo pooblaščenega izvoznika na računu.

Prednosti carinskega postopka 40 so predvsem:

·         po končanem postopku carinjena uvoznik prosto razpolaga z blagom,

·         možnost carinjenja na podlagi poenostavitev,

·         način plačila DDV – MOŽNOST SAMOOBDAVČITVE (novost).


Na osnovi sprememb v davčni zakonodaji imajo uvozniki, ki so davčni zavezanci in so registrirani za namene DDV v Sloveniji, možnost poenostavitve obračunavanja DDV pri uvozu. V tem primeru se DDV od uvoza blaga izkaže v obračunu DDV in se plača v roku, v katerem mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV.


Slabosti carinskega postopka 40

·         zagotovitev razpoložljivih likvidnih sredstev za financiranje carinskih dajatev in DDV-ja.


Obveznosti udeležencev:

Uvoznik

·         veljavni EORI in davčna številka,

·         pooblastilo za carinsko zastopanje špediterju,

·         premostitev plačila uvoznih dajatev preko lastne garancije ali garancije špediterja.

Prevoznik

·         pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik.

Špediter

·         dokumentarna kontrola,

·         preverjanje veljavnosti davčne številke in EORI številke,

·         priprava uvozne dokumentacije,

·         založena sredstva (garancija).


Izvozno carinjenje

Izvozno carinjenje blaga pomeni odpremo blaga iz območja Evropske skupnosti v tretje države. Omogoča, da skupnostno blago zapusti Evropsko skupnost. Izvoz zajema uporabo izstopnih formalnosti vključno z ukrepi trgovinske politike, po potrebi tudi izvoznih dajatev.


Carinjenje se vrši za kateregakoli izvoznika iz celotne EU in ni omejeno s krajevno pristojnostjo.


V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se ob izvozu izda obrazec EUR.1, kar prejemnikom omogoča carinjenje po znižani stopnji.


Prednosti izvoznega carinskega postopka

·         postopek se izvaja na izstopni točki iz EU,

·         možnost carinjenja na podlagi poenostavitev.


Obveznosti udeležencev:

Izvoznik

·         veljavni EORI in davčna številka,

·         pooblastilo za carinsko zastopanje špediterju,

·         po potrebi pooblastilo za izstavitev EUR.1.

Prevoznik

·         pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kdo je pošiljatelj in kam je namenjena pošiljka.

Špediter

·         dokumentarna kontrola,

·         preverjanje veljavnost davčne številke in EORI številke,

·         priprava izvozne dokumentacije.

 

Transportno in logistično podjetje TLS iz Ljubljane svojim strankam, uvoznikom ali izvoznikom blaga iz tretjih držav, ki niso del EU, v svojih poslovnih enotah na mejnem prehodu Obrežje, v Kopru in na letališču Ljubljana, uredi vso zakonsko potrebno dokumentacijo za izvoz ali uvoz blaga v Slovenijo ali države Zahodnega Balkana.


Svoje stranke zastopajo v vseh upravnih postopkih, saj imajo njihovi zaposleni licence za zastopanje v carinskih zadevah. Uredijo tudi vso potrebno dokumentacijo za blago, za katero je potreben sanitarni ali veterinarski inšpekcijski nadzor.


Pošiljko tudi odpremijo ali dostavijo v njihova carinska skladišča v Ljubljani ali Komendi, kjer so na voljo tudi druge skladiščne storitve.


V svojih skladiščih nudijo tudi storitev cross-docking oziroma navzkrižnega pretovarjanja. Gre za proces hitrega transporta in prerazporejanja blaga znotraj distribucijskega centra – skladišča, od sprejema blaga s tovornimi vozili ali železniškimi zabojniki do končne odpreme blaga. Cilji navzkrižnega pretovarjanja so zbiranje in razvrščanje blaga, ki je namenjeno na različne destinacije, ali nakladanje blaga na tovorna vozila s skupno ali podobno destinacijo.Želite izvedeti več?

Pokličite ali nam pišite:

+386 1 78 12 200

info@tls.si

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se