Najbolj prilagodljiv letalski transport

Slovensko logistično podjetje TLS iz Ljubljane je svojo poslovno enoto na letališču Jožeta Pučnika odprlo leta 2018. Od tu za svoje stranke organizirajo transport letalskih pošiljk po vsem svetu. S svojimi izkušnjami in široko paleto visokokakovostnih logističnih storitev odlično poskrbijo za celovito organizacijo v mednarodnem letalskem transportu ter izpolnijo še tako zahtevna pričakovanja naročnikov transporta.
 

Njihova odlika je, da se vsaki stranki posvetijo individualno, glede na njihove želje, potrebe glede velikosti, vrste in oblike tovora ter poiščejo tudi cenovno najoptimalnejšo rešitev za letalski transport kamorkoli po svetu.


Katere vrste tovora prevažajo po zraku?

Dva pomembna dejavnika, ki določata izbiro zračnega prevoza za določene izdelke sta vrednost blaga in hitrost, s katero ga je treba prepeljati. Nujni materiali, kot so farmacevtski izdelki za medicinsko diagnosticiranje ali zdravljenje, ali blago visoke vrednosti, kot so tehnološki izdelki in blago visoke vrednosti, običajno potujejo z zračnim tovorom. Letalski prevoz je idealen tudi za nekatere prehranske izdelke, na primer sveže ribe, eksotično sadje in rezano cvetje. Rast povpraševanja po transportu farmacevtskih in zdravstvenih izdelkov je v zadnjem času povzročila tudi uvedbo novih predpisov za pravilno ravnanje s časovno in temperaturno občutljivimi pošiljkami.


Čeprav se potniki in tovor zelo pogosto prevažajo skupaj, v istem letalu, sta to za letalsko družbo to dve izrazito različni dejavnosti, od katerih ima vsaka svoje zahteve in edinstvene izzive. Če se osredotočimo zgolj na tovorni transport, v logistiki se imenuje cargo, lahko različne vrste tovora, ki se prevažajo po zraku, razdelimo v dve glavni skupini: generalni tovor in posebni tovor. Posebni tovor se, kot bomo spoznali v nadaljevanju tega članka, deli še na manjše, specializirane podskupine.


Generalni tovor

Generalni tovori so predmeti, ki ne zahtevajo nobenih dodatnih previdnostnih ukrepov ali posebnega ravnanja med letalskim prevozom. Te vrste predmetov so običajno izdelki ali polizdelki za maloprodajo in v to kategorijo sodi večina potrošniškega blaga (z izjemo mobilnih telefonov, tablic in prenosnikov), strojna oprema, tekstil in ostalo. Če pomislite na vse svoje običajne, vsakodnevne predmete – večino bi jih umestili v prostor za splošni tovor.


Posebni tovor

Posebni tovor je blago, ki ima lahko zaradi svoje narave, teže, dimenzij in/ali vrednosti, posebne zahteve, vključno s pakiranjem, označevanjem, dokumentacijo in ravnanjem v transportni verigi. Prevoz takšnega blaga je urejen s posebnimi predpisi, ki jih je treba upoštevati pri pripravi, ponudbi, prevzemu in ravnanju s tem tovorom. Posebni tovor lahko med drugim vključuje nevarno blago, žive živali, pokvarljiv tovor, moker tovor ali izdelke, občutljive na čas in temperaturo.


Omejitve pri pošiljanje nevarnega blaga

Medtem ko je nekatero t.i. nevarno blago prenevarno za prevoz po zraku, razen v primeru zelo specifičnih dovoljenj oblasti za civilno letalstvo, se ga običajno lahko prevaža zgolj s tovornimi letali, druge vrste tovora pa se prevažajo tako s tovornimi kot potniškimi letali. Ne glede na vrsto letala, s katerim potuje nevarno blago, vedno obstajajo posebne zahteve, ki jih je treba upoštevati. Nevarno blago se razvršča v devet skupin:

 · Eksplozivi

 · Plini

 · Vnetljive tekočine

 · Vnetljive trdne snovi; snovi, nagnjena k spontanemu vžigu; snovi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline

 · Oksidativne snovi in ​​organski peroksidi

 · Strupene in nalezljive snovi

 · Radioaktivni material

 · Jedke snovi

 · Različne nevarne snovi in ​​predmeti, vključno z okolju nevarnimi snovmi

 

Upoštevajoč omejitve pri pošiljanju nevarnega blaga, nikoli ni sprejemljivo katere koli snovi, ki bi lahko eksplodirala, nevarno reagirala, povzročila plamen ali nevarno razvijanje toplote oziroma nevarno emisijo strupenih, jedkih ali vnetljivih plinov ali hlapov pod pogoji, ki se običajno pojavljajo v prevozu, prevažati na letalu.


Drugi vsakodnevni predmeti morda na prvi pogled niso videti nevarni, vendar je treba vseeno preveriti, ali morda vsebujejo nevarne komponente, kot so denimo, baterije. Zato je pomembno, da osebje pri rezervacijo transporta tovora, dobi vse ustrezne informacije o tovoru, tako da so dobro obveščeni in usposobljeni o tem, kaj je nevarno blago. Nevarnemu blagu so dodeljene posebne klasifikacijske (UN) številke in ustrezna odpremna imena, glede na njihovo klasifikacijo nevarnosti in njihovo sestavo. Identifikacija nevarnega blaga je bistvena tudi za pravilno pakiranje, dokumentacijo, sprejem in ravnanje z njimi.


Pošiljanje blaga z nadzorovano temperaturo

Nekateri izdelki, na primer farmacevtski izdelki, zaloge krvi, organi ali drugi medicinski izdelki, zahtevajo poseben nadzor nad temperaturo, ki so ji izpostavljeni med prevozom. Zagotovitev posebnih zahtevanih pogojev namreč zagotavlja, da bo, ne glede na zunanje pogoje, nadzorovano blago dostavljeno varno in zavarovano.
 

Pri pošiljanju blaga s temperaturnim nadzorom je ključnega pomena, da je vsa dokumentacija v celoti in čitljivo izpolnjena. Če pošiljko spremljajo še kakršna koli potrdila ali zdravstvena dokumentacija, jih je potrebno dokumentirati tudi na letalskem tovornem listu.


Pokvarljivo blago in letalski transport

Sveže sadje in zelenjava sta vse bolj priljubljeni dobrini skozi vse leto, zato na različne destinacije sveta vse pogosteje potujeta s pomočjo letalskega transporta. Zaradi omejenega časa potovanja in nadzorovane temperature ima prevoz pokvarljivega blaga vselej prednost pri potovanju po zraku.


Tudi pri pošiljanju pokvarljivega blaga so potrebni številni dokumenti. Postopek se začne z zagotavljanjem, da je letalski tovorni list izpolnjen v celoti in natančno. Pošiljatelj mora vedno označiti, kaj je v embalaži in ali je uporabljen suhi led, saj je obravnavan kot nevarno blago. Pravilno mora biti označena tudi embalaža - s standardnimi oznakami, kot so: pokvarljivo, navzgor ali moker tovor.


Ustrezno pakiranje in ravnanje sta ključnega pomena, da je pokvarljivo blago dostavljeno v dobrem stanju. Embalaža mora omogočati tako celovitost blaga kot tudi rokovanje in skladiščenje blaga. Embalaža mora tudi izpolnjevati predpise o varnosti hrane in izpolnjevati standarde za živila, hkrati pa mora biti dovolj trpežna, da prenese temperaturne spremembe in zlaganje.


Pošiljanje živih živali

Obstajajo zelo natančni predpisi pri pošiljanju živih živali s pomočjo letalskega transporta. Tu je navedeno, da morajo biti vse žive živali, razen službenih psov, nameščene v zabojniku, katerega velikost in oblika sta prav tako določena s predpisi. Pri pošiljanju živih živali je ustrezno označevanje in etiketiranje ključnega pomena in vedno potrebno. Etikete je treba natisniti in prilepiti na zunanjo stran zabojnika za živali. Poleg izvirnega jezika pošiljatelja je obvezen tudi prevod v angleški jezik.


Pomembne informacije, ki jih je prav tako potrebno vključiti, so, ali je žival strupena ali če ugrizne. Tudi vsa navodila za hranjenje ali nego morajo biti vidno objavljena. Oznake morajo biti prilepljene na vsak zabojnik, odvisno od tega, kaj je v njem: žive živali, navzgor ali laboratorijske živali. Vsaka nalepka ima natančne mere in barvo, ki jo določajo predpisi.


Zelo pomembno je razumeti osnovno vedenje določene živali pod stresom, ker bo to vplivalo na njihovo reakcijo med potovanjem. Njihove reakcije lahko povzročijo težave ali celo poškodujejo žival ali skrbnika. Obstajajo smernice za ravnanje z živalmi v vročini, dojenju in mladičih, ki potujejo z drugimi mladiči. Za varnost in dobro počutje vseh živali je ključnega pomena, da se te smernice upoštevajo za živali in skrbnike. Živali je treba čim manj vznemirjati, z njimi naj se ukvarja malo ljudi in le, če so ustrezno usposobljeni.


Pri pošiljanju živih živali so pošiljatelji odgovorni zagotoviti, da so vse živali zdrave in v dobrem stanju. Prevoznik pa je dolžan zagotoviti, da so pošiljatelji upoštevali vse predpise in da transport povzroči čim manj stresa za živali.


Predpisi IATA

Za različne vrste tovora in njihov transport pri letalskih prevozih veljajo predpisi IATA. Ti temeljijo na priporočilih in standardih, ki so jih oblikovale posebne delovne skupine predstavnikov letalskih prevoznikov in ustrezna združenja strokovnjakov z različnih področij. Predpisi IATA zagotavljajo dodatno varnost in dobro počutje za vse, ki sodelujejo v zračnem prevozu tovora. Predpisi IATA se vsako leto posodabljajo, zato da so vedno na voljo najnovejše in pravilne informacije, ter da so podatki lahko berljivi, ​​razumljivi ter na voljo v več jezikih.

 

 

Želite več informacij?

Pokličite ali nam pišite:

+386 1 78 12 200

info@tls.si

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se