Carinjenje blaga iz Srbije

Izmenjava blaga in poslovanje med Slovenijo in Srbijo je vsako leto bolj živahno in količine uvoza in izvoza različnih izdelkov in proizvodov med omenjenima državama se nenehno povečuje. Vse več slovenskih podjetij si želi poslovati s podjetji v Srbiji in obratno, pri tem pa se pogostokrat pojavijo vprašanja v zvezi s carinjenjem blaga iz Srbije in Slovenije.


Uvoz blaga

Slovenija kot članica EU sodi v carinsko območje Skupnosti, Republika Srbija pa predstavlja tuje carinsko področje. Najpogosteje se pri carinjenju uvoženega blaga iz Srbije uporablja postopek 40. Ta se opravi, če je uvoznik blaga slovensko podjetje in blago ostane v Sloveniji. Postopek pomeni sprostitev blaga v prost promet za domačo uporabo in ni oproščeno plačila DDV. Drugi pogosto uporabljan postopek pri carinjenju blaga iz Srbije, pa je postopek 42. Uporablja se ga v primerih, ko uvoznik blaga prihaja iz druge države EU in blago ne ostane v Sloveniji. Pomeni sprostitev blaga v prost promet in je oproščeno plačila DDV.


Izvoz blaga

Izvozno carinjenje je obvezno za blago, ki zapušča ozemlje EU. Torej je za vse države, ki niso članice EU, potrebno narediti izvozno carinsko deklaracijo. Naše podjetje T.L. Sirk, d.o.o., ima status pooblaščenega pošiljatelja, kar nam omogoča, da lahko vložimo elektronsko izvozno deklaracijo za blago, ki se nahaja še v vašem skladišču in s tem skrajšamo čas carinjenja in transporta blaga.

Izvozni carinski postopek je torej postopek, pri katerem blago iz EU zapusti carinsko območje Skupnosti. Izvozni postopek obsega carinski nadzor nad blagom, upoštevanje ukrepov trgovinske politike, izpolnitev izvoznih formalnosti in plačilo morebitnih izvoznih dajatev (v EU jih trenutno ni).


Obstaja več izvoznih postopkov:
·        dokončni izvoz;
·        začasni izvoz;
·        pasivno oplemenitenje.


Dokončni izvoz

Postopek dokončnega izvoza uporabimo, kadar se blago iz EU izvozi iz carinskega območja Skupnosti, ne da bi se kasneje spet vrnilo. Gre za najpogostejšo obliko izvoza.


Gospodarski subjekti (podjetja in posamezniki) morajo v tem postopku:

·        pri blagovni carinski izpostavi, ki je pooblaščena za vlaganje izvoznih deklaracij, vložiti izvozno carinsko deklaracijo, ki mora biti (razen izjemoma) vložena v elektronski obliki s pomočjo sistema SIAS;

·        pripraviti vse predpisane dokumente (npr. račun, prevozne listine, izvozno dovoljenje za kmetijsko blago) in jih na zahtevo predložiti carinskemu uradu oziroma jih hraniti predpisan čas;

·        pri blagovni carinski izpostavi predložiti blago ter pri izstopu blaga predložiti spremno izvozno listino.


Tranzit blaga

Tranzitni postopek se običajno uporablja za neskupnostno blago. Zunanji tranzitni postopek (T1) omogoča gibanje od enega do drugega kraja na carinskem območju Skupnosti: omogoča odlog plačila carinskih dajatev, dokler blago ne prispe do namembnega urada v EU. Notranji skupnostni tranzit (T2) pa se uporablja za skupnostno blago, kadar je poslano iz enega kraja na območju EU v drugega preko tretjih držav, običajno preko držav EFTE, ne da bi pri tem blago izgubilo skupnostni status.


Zapleteno? Sploh ne.

Logistično in transportno podjetje T.L. Sirk, d.o.o.  svojim strankam svetuje in pomaga pri vseh carinskih postopkih ob uvozu, izvozu in tranzitu blaga. Njihova PE na Obrežju je odprta 24/7, zato carinjenje blaga poteka hitro, brez posebnosti. Če je vozilo pred prihodom najavljeno, blago izvozno ocarinijo v približno 10 minutah. Nekoliko dlje lahko carinski postopki trajajo le pri kakšnih posebnem blagu, ki sodi med občutljivo blago ali blago za dvojno rabo, npr. osebna vozila, delovni stroji,…
 

Tudi brez najave prihoda tovornega vozila, postopek ni pretirano dolg, približno 30 min, seveda odvisno od vrste blaga in carinske kontrole, vendar nikoli več kot tri ure.
 

Iz Srbije v Slovenijo se najpogosteje uvažajo prehrambni izdelki, bela tehnika, izdelki iz lesa, deli za avtomobilsko industrijo in les za kurjavo, embalaža, pohištvo, stavbno pohištvo in gradbeni material. Ko se uvaža sadje in zelenjava je potrebno pred carinjenjem opraviti še fitosanitarni inšpekcijski pregled. Večino blaga, ki prihaja iz Srbije ima preferencialno srbsko poreklo, kar carinske postopke zelo poenostavi, zato večjih zastojev in kontrol s strani carine ni.Želite izvedeti več?

+386 7 49 95 000

spedicija@tls.si

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se