Mobilna špedicijska pisarna

Mobilna špedicija ali Mobilna špedicijska pisarna je termin, ki označuje, da ima določeno logistično podjetje dovoljenje za carinjenje pošiljk na različnih lokacijah in svojih poslovnih enotah.
 

Transportno in logistično podjetje TLS iz Ljubljane ima od leta 2018 dovoljenje za poenostavljene carinske postopke (AEOC), kar omogoča hitrejšo izvedbo carinskega postopka in hitrejši prevzem blaga v podjetjih. Dovoljenje za poenostavljene carinske postopke podeljuje Finančna uprava RS tistim gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in merila. Namen AEOC je izboljšanje varnosti na zunanjih mejah Evropske unije in pospešitev pretoka blaga s poenostavljenimi postopki carinjenja (hišno carinjenje) z uporabo informacijske tehnologije.


15 zaposlenih podjetja TLS tako na različnih lokacijah izvaja carinske postopke in carini na daljavo. Imajo dovoljenja tako za izvozno kot uvozno carinjenje. Predvsem je to zelo praktično in dobrodošlo za vsa podjetja, ki skladiščijo svoje blago na lokacijah, kjer v bližini ni carinarnice.


Prednosti mobilne špedicije so:

  · Prevoznik prejme vse potrebne carinske dokumente ob nakladu.

  · Vozila lahko potujejo neposredno na razklad tovora, ni se jim potrebno ustavljati na carinskem terminalu, kar zelo skrajša čas potovanja blaga.

  · Uvoznik lahko blago pregleda pred carinjenjem, če ni ustrezno, ga lahko takoj vrne.


Delo mobilne špedicije se seveda razlikuje glede na pošiljke, ki prehajajo med državami ter glede na države, kjer pošiljke svojo pot pričnejo in končajo. Države Zahodnega Balkana, na primer – Srbija, BIH, Makedonija, Kosovo, Črna gora in druge, imajo od leta 2007 status prosilk za članstvo v EU. Zanje tako pri uvozu in izvozu pošiljk ne velja enaka carinska zakonodaja kot pri državah članicah EU. Če so države članice EU v preteklosti poenotile in ukinile medsebojne carine in carinske formalnosti, so t. i. države tretjega sveta še vedno podvržene strožjim carinskim predpisom in postopkom.


Uvozno carinjenje mobilne špedicije

Pri uvoznem carinjenju blaga se uporablja carinski postopek 40. Ta pomeni sprostitev blaga v prost promet za domačo uporabo ob plačilu carinskih dajatev, DDV-ja in drugih dajatev (kmetijske dajatve, trošarine, DMV).


Če se pošiljka uvozno carini na ozemlju države, v katero je namenjena, se morajo ob sprostitvi v prost promet plačati vse dajatve, da bi uvoznik lahko prosto razpolagal z blagom. V primeru pa, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se lahko ocarinijo po znižani stopnji – stopnji prosto. To pomeni, da zanje ni potrebno plačati carinskih dajatev, ampak se ob uvozu poravna samo DDV.


Preferencialno poreklo se lahko dokazuje na različne načine:

· z obrazcem EUR.1,

· z izjavo izvoznika na računu ali

· z izjavo pooblaščenega izvoznika na računu.

 

Prednosti carinskega postopka 40 so predvsem:

· po končanem postopku carinjena uvoznik prosto razpolaga z blagom,

· možnost carinjenja na podlagi poenostavitev

· način plačila DDV – MOŽNOST SAMOOBDAVČITVE


Izvozno carinjenje mobilne špedicije

Izvozno carinjenje blaga pomeni odpremo blaga iz območja Evropske skupnosti v tretje države. Omogoča, da skupnostno blago zapusti Evropsko skupnost. Izvoz zajema uporabo izstopnih formalnosti vključno z ukrepi trgovinske politike, po potrebi tudi izvoznih dajatev. Carinjenje se vrši za kateregakoli izvoznika iz celotne EU in ni omejeno s krajevno pristojnostjo.
 

V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se ob izvozu izda obrazec EUR.1, kar prejemnikom omogoča carinjenje po znižani stopnji.


Prednosti izvoznega carinskega postopka:

· postopek se izvaja na izstopni točki iz EU,

· možnost carinjenja na podlagi poenostavitev.

 

Zaposleni podjetja TLS tako lahko svoje stranke zastopajo v vseh upravnih postopkih in uredijo tudi vso potrebno dokumentacijo za blago, za katero je potreben sanitarni ali veterinarski inšpekcijski nadzor. Pošiljko odpremijo ali dostavijo v njihova carinska skladišča v Ljubljani ali Komendi, kjer so na voljo tudi druge skladiščne storitve.
 

 

Želite izvedeti več?

+386 1 78 12 200

info@tls.si

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se