Carinska vrednost blaga

Carinska vrednost je vrednost, ki se uporablja za izračun uvoznih dajatev. Največkrat se jo izračuna na podlagi transakcijske vrednosti in zajema vrednost uvoženega blaga (vrednost, ki jo kupec plača ali jo bo plačal prodajalcu), stroške ki so nastali do meje EU, kot na primer stroški prevoza, embaliranja, zavarovanja in licenčnine, če predstavljajo pogoj za prodajo blaga. V primeru, da carinske vrednosti ni možno določiti na podlagi transakcijske vrednosti se izračuna na podlagi drugih metod vrednotenja.


Praktični primer:
Slovensko podjetje (A) kupi blago v vrednosti 10.000 € pri dobavitelju, podjetju (B) v BIH. Blago uvozno carini v Sloveniji in ga proda drugemu slovenskemu podjetju (C). Za prevoz blaga v celoti poskrbi podjetje C. Stroški do meje se ocenjeni na 400 € . Koliko znaša carinska vrednost blaga in kolikšna je davčna osnova za DDV?


Carinska vrednost blaga je vrednost po dobaviteljevem računu povečana za stroške do meje. Ker za prevoz blaga v celoti poskrbi slovensko podjetje C, vrednost po dobaviteljevem računu ne vsebuje stroškov do meje, zato je potrebno vrednosti 10.000 € prišteti še stroške v višini 400 €. Carinska vrednost blaga tako znaša 10.400 €.


Carinsko vrednost blaga se določa pri postopku carinjenja. V skladu s carinsko zakonodajo ločimo tri vrste carinskih postopkov:

  · sprostitev v prosti promet (uvoz blaga),

  · izvoz blaga,

  · prijava blaga v posebni postopek.

 

Posebni postopki v grobem obsegajo:

  · tranzit,

  · hrambo,

  · določeno rabo in

  · oplemenitenje.


Carinski postopek se običajno začne z vložitvijo elektronske carinske deklaracije (EUL- enotna upravna listina), na podlagi katere zavezanec prijavi blago v ustrezen carinski postopek. Oseba, ki vlaga carinsko deklaracijo se imenuje deklarant.


To je oseba:

  - ki lahko navede vse informacije, ki so potrebne za izvajanje določb posameznega carinskega postopka,

  - je sposobna predložiti blago carinskim organom,

  - ima sedež na carinskem območju EU.


Carinski postopek 40

Ta postopek omogoča hkratno sprostitev v prost promet in domačo uporabo blaga, ki ni oproščeno plačila DDV.

 

 

Carinski postopek 42

Ta postopek omogoča sprostitev blaga v prost promet prejemniku blaga s sedežem v drugi državi članici EU, pri čemer DDV plača prejemnik v drugi državi članici, carina pa se obračuna pri uvozu.


Zaradi kompleksnosti carinske zakonodaje se zavezanci pogosto odločijo za imenovanje carinskega zastopnika. Carinske postopke v praksi opravljajo špediterji, ki imajo lahko vlogo carinskega zastopnika, ali pa samo tehnično pomagajo pri vložitvi carinske deklaracije.


Podjetje T.L. Sirk, d.o.o. iz Ljubljane lahko zastopa podjetja v vseh upravnih postopkih, saj imajo si zaposleni licence za zastopanje v carinskih zadevah. Uredijo tudi vso potrebno dokumentacijo za blago, za katero je potreben sanitarni ali veterinarski inšpekcijski nadzor. Ob tem tudi svetjejo, kako najhitreje urediti vseh postopkov carinskega zastopanja ter ostalih špedicijskih storitev. Pošiljke odpremijo ali dostavijo v njihova skladišča v Ljubljani, Komendi ali Šimanovci, v Srbiji.Želite izvedeti več?

+386 7 49 95 000

spedicija@tls.si

www.tls.si

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se