Izvoz blaga in carinjenje

Izvoz blaga pomeni iznos določenega blaga s carinskega območja EU v tretjo državo (država ali ozemlje, za katero se ne uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije) ali na tretje ozemlje, ki ni del carinskega območja EU. Blago je lahko namenjeno dokončnemu izvozu ali pa se začasno izvozi na oplemenitenje, predstavitev na sejmih, razstavah, ipd. Izvozni postopek se ne uporablja za blago, ki se prevaža iz ene v drugo državo članico preko carinskega območja tretjih držav.


Za blago, ki bo izneseno s carinskega območja EU, se v določenem roku, preden se blago iznese s carinskega območjaEU, pri pristojnem uradu vloži predodhodna deklaracija.


Predodhodna deklaracija je v obliki:

·         carinske deklaracije (kadar je blago, ki bo izneseno s carinskega območja EU, poslano v carinski postopek, za katerega se zahteva takšna carinska deklaracija),

·         deklaracije za ponovni izvoz,

·         izstopne skupne deklaracije.


Za izdajanje blaga v izvozni postopek so pristojni naslednji finančni uradi, ki izvajajo carinjenje:

·         finančni urad, pristojen za kraj, kjer je sedež izvoznika,

·         finančni urad, pristojen za kraj, kjer je blago zapakirano ali naloženo za izvozno pošiljko,

·         drug finančni urad, ki je pristojen za upravne namene za zadevno operacijo.


Če vrednost blaga ne presega 3000 € na pošiljko in na deklaranta ter zanj ne veljajo določene prepovedi in omejitve, je poleg navedenih uradov, za izdajo blaga v izvozni postopek, pristojen tudi finančni urad, pristojen za kraj izstopa blaga s carinskega območja EU.

Če obstaja pogodba s podizvajalcem, je za dajanja blaga v izvozni postopek, poleg navedenih uradov pristojen tudi finančni urad, pristojen za kraj, kjer je sedež podizvajalca.


Izvozna deklaracija se v primeru izvoza blaga vloži v elektronski obliki. Priloge so dokumenti, predpisani za izvedbo izvoznega carinskega postopka:

·         račun,

·         prevozni dokument,

·         izvozno dovoljenje za kmetijsko blago,…

Carinski postopek izvoza obsega poleg carinskega nadzora nad blagom tudi pobiranje morebitnih izvoznih dajatev, izvajanje ukrepov prepovedi in omejitev ter ukrepov trgovinske politike. Izvoženo blago je v skladu z 52. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščeno plačila davka, kar izvoznik dokazuje z ustreznimi dokazili o izstopu blaga s carinskega območja EU.

 V posameznih primerih vložitev elektronske carinske deklaracije ni potrebna, ampak se lahko blago izvozi z ustnim deklariranjem. Takšen način prijave se lahko odobri za:

·         blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi,

·         za blago komercialne narave, če ne presega bodisi vrednosti 1000 € ali neto mase 1000 kg,

·         in za drugo blago manjšega ekonomskega pomena, če carinski organi to odobrijo.

 

 

Podjetje TLS svojim strankam že več kot 25 let ponuja različne logistične storitve – letalski, železniški, pomorski in cestni transport, sodobno skladišče z vso skladiščno manipulacijo ter hitre in učinkovite carinske postopke pri izvozu in uvozu blaga. Vselej poiščejo celovito rešitev ter omogočijo, da bo vaš tovor varno, zanesljivo in čimprej dostavljen na želeno destinacijo. Zaupa jim že več kot 20.000 komitentov.


Potrebujete več informacij?

T.L.Sirk d.o.o.

+386 1 78 12 200

info@tls.si

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se