Cestne povezave med Srbijo in EU so odlične

V zadnjih letih se transport blaga iz Srbije v države EU močno povečuje, kar ni presenetljivo, saj so tam narejeni izdelki zelo kakovostni, narejeni po standardih EU, že zelo prepoznavni po celotni EU, predvsem pa cenovno dostopni. Med proizvodi, uvoženimi iz Srbije v EU, prednjačijo prehrambni izdelki, obutveni in tekstilni proizvodi, stavbno pohištvo in sanitarna oprema ter bela tehnika. Omenjeno blago potuje v vse države EU, največ pa v Slovenijo, Italijo, Francijo, Nemčijo, države Beneluksa in Španijo.
 

Najpogostejši prevoz blaga iz Srbije je po cesti, s tovornjaki ali kombiji. Srbija ima z EU odlične cestne povezave, zato je dostava blaga hitra in učinkovita. Blago se dostavi kamorkoli, ni ga potrebno prekladati, dodatno skladiščiti, kar zmanjša stroške. Vse več podjetij iz Italije in Slovenije odpira svoje podružnice  v Srbiji.  Vzroka sta cenejša delovna sila in boljši pogoji za proizvodnjo, oboje pa je tudi pogoj, da so proizvodi kakovostnejši. Posledično izvoz in uvoz blaga vsako leto naraščata.
 

Carinjenje blaga iz Srbije poteka hitro in tekoče, predvsem zaradi ponavljajočega se blaga in dobaviteljev ter preferencialne obravnave porekla blaga. Če je blago narejeno v Srbiji ali pa izpolnjuje pogoje za pridobitev preferencialnega porekla blaga, je pri uvozu deležno preferencialne obravnave porekla blaga na osnovi dokazil (EUR-1 dokument ali izjava na računu ali izjava pooblaščenega pošiljatelja) in se za tako blago ne plačuje carinskih dajatev ali pa so te zmanjšane, odvisno od uvrstitve blaga v carinsko tarifno številko. Sam postopek carinjenja blaga v poslovalnici logističnega podjetja TL Sirk, d.o.o., na Obrežju, traja približno 10 minut. Izjemoma so postopki carinjenja daljši pri določenih vrstah blaga, kjer obstajajo omejitve ali pa se zanj zahteva carinski dokumentarni ali fizični pregled.
 

Najpogostejši postopek pri carinjenju blaga iz Srbije, je postopek 40 00. Ta se opravi, če je uvoznik blaga slovensko podjetje in blago ostane v Sloveniji. Postopek pomeni sprostitev blaga v prost promet in domačo uporabo in ni oproščeno plačila DDV. Če pa uvoznik blaga prihaja iz druge države EU in blago ne ostane v Sloveniji, se uporablja postopek 42 00. Ta pomeni sprostitev blaga v prost promet in je oproščeno plačila DDV, pri dobavi blaga v drugo državo članico.
 

Število uvoznih postopkov iz Srbije vsako leto strmo narašča. V dveh pisarnah podjetja TL Sirk, d.o.o., na Obrežju, zaposleni opravijo približno 2000 uvoznih postopkov, od tega polovico za domači trg, po postopku 40 00, polovico pa za tuji trg, po postopku 42 00. Uvozni postopki blaga iz Srbije predstavljajo kar tretjino vseh carinskih postopkov, opravljenih na Obrežju. Do zapletov pri carinskih postopkih prihaja le redkokdaj, predvsem zaradi preferencialne obravnave blaga. Občasno pa do zapleta pride zaradi nezadostne ali nepravilne dokumentacije.

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se