Skladiščenje palet

Regalni sistem skladiščenja je najpogostejši način skladiščenja proizvodov v skladiščih, ki jih dandanes potrebuje skoraj vsako podjetje v svojem poslovnem procesu. Na paletah na regalih se skladišči končne izdelke, vhodne surovine, potrošni material in različne sestavne dele. Trije pomembni pogoji, ki jih mora zagotoviti vsako skladišče pri skladiščenju palet, so varnost, preglednost in enostavna manipulacija z blagom.


 

V skladiščne prostore lahko namestimo različne oblike regalo, saj so primerni tako za skladiščenje palet, zabojev, pladnjev, škatel in linijskega blaga. Njihova največja prednost je, da omogočajo avtomatizacijo in uporabo viličarjev v skoraj vseh fazah manipulacije z blagom. Klasična izvedba regalnega sistema so paletni regali, visoki od osem do deset metrov, obstaja pa tudi visokoregalna izvedba do 12 metrov. Paletne opore omogočajo skladiščenje palet in druge skladiščnih enot tudi prečno na regal. Na klasičnih paletnih regalih se običajno skladišči večje količine blaga na paletah. Široki hodniki skladišč omogočajo neposreden dostop do vsake palete. Ker je paletne nosilce mogoče preprosto nastavljati po višini, je s tem omogočena optimalna prostorska izkoriščenost skladišča, hkrati pa blago ni stisnjeno pod težo drugih palet nad njim.
 

Obstaja tudi več metod skladiščenja blaga na regalih. Drive-in regali palete in druge transportno-skladiščne enote, skladiščijo drugo za drugo, v globino regala na dveh vzdolžno nameščenih drive-in paletnih nosilcih. Pri tej metodi skladiščenja blaga je potrebno pri uskladiščenju in upoštevati obvezno zaporedje, ki je določeno s tipom regala. Pri enosmernem drive-in regalu pa poteka upravljanje samo z ene strani (LIFO metoda). Pri dvosmernem drive-in regalu je mogoče blago uskladiščiti z ene strani in ga hkrati izskladiščiti z druge strani (FIFO metoda). Pretok blaga je pri dvosmernih drive-in regalih precej večji kot pri enosmernih. Drive-in regali so najboljša metoda skladiščenja pri velikih količinah težkega blaga in majhni raznovrstnosti artiklov.
 

Pri skladiščenju ločimo tudi pretočne in potisne regale. Pretočni omogočajo najboljšo izkoriščenost prostora pri FIFO metodi. Sestavljeni so iz zaporednih regalnih stebrov, ki podpirajo kanal. Uskladiščenje poteka na eni strani regala, izskladiščenje pa na drugi. Potisni regali pa so sestavljeni so iz zaporednih regalnih stebrov, ki podpirajo kanal, nudijo pa najboljšo izkoriščenost po LIFO metodi skladiščenja blaga. Uskladiščenje in izskladiščenje potekata na isti strani regala.
 

Podjetje TL Sirk ima v svojih skladiščih prek 28.000 paletnih mest. Skladiščijo blago večjih dimenzij, živila in ostale proizvode. Skladišče se nahaja na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani ter ima odlično lokacijo ob pomembnem stičišču V. in X. panevropskega cestnega koridorja.

 

Vas zanima več?

+386 1 78 12 200

+386 51 64 56 45

skladisce@tls.si

 

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se